Caro Mio Ben

Download Caro Mi Ben MIDI File

Caro Mio Ben by Giuseppe Giordani

Free Choral Sheet Music

Lyrics

Caro mio ben,
credimi almen,
senza di te

languisce il cor,
caro mio ben,
senza di te

languisce il cor
Il tuo fedel
sospira ognor

Cessa, crudel,
tanto rigor!
Cessa, crudel,

tanto rigor,
tanto rigor!
Caro mio ben,

credimi almen,
senza di te
languisce il cor,

caro mio ben,
credimi almen,
senza di te

languisce il cor

Share Post